Pracovníci

Trajčík, Igor

Vedúci organizačnej zložky
E-mail: igor.trajcik@savba.sk
Tel.: 0901 708 276