Pracovníci

Maliňáková, Nikola Mgr.

redaktorka
E-mail: encymani@savba.sk
Tel.: 02/20907924

Publikácie

  • MALIŇÁKOVÁ, Nikola. Význam zbierky čínskeho porcelánu SNM-Múzeum Červený Kameň v európskom kontexte. In História a súčasnosť zbierok a zberateľstva. - Bratislava : Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum, 2017, s. 102-107. ISBN 978-80-972322-2-1.