Pracovníci

Šperka, Martin doc. Ing., PhD.

Vedúci Múzea počítačov, VS CSČ SAV
Webstránka: http://msperka.sk
E-mail: martin.sperka@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3131
1960-1965, Stredná priemyslová škola spojovej techniky (Technika po vedeniach), Banská Bystrica
1965-1970, Fakulta elektrotechniky (Technická kybernetika), ČVUT Praha
1970, Datasystém, Bratislava, technik počítačov
1971-1972, VVS neskoršie VÚVT Žilina,vývojový pracovník
1972-1991, ÚTK SAV, Bratislava, vedecký pracovník, automatizácia návrhu počítačov a integrovaných obvodov, počítačová grafika
1991-1996, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, výskumný pracovník a odborný asistent počítačová grafika a elektronické umenie, zakladateľ a prvý vedúci Katedry vizuálnych médií
1996-2008, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU, docent aplikovanej informatiky, počítačová grafika, multimédiá a interakcia človeka s počítačom
2008-2017, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola, spoluzakladateľ a prvý dekan
2017 - Múzeum počítačov pri VS SAV, vedúci