Pracovníci

Griešová, Lucia

recepčná
Tel.: 052/4467464-6
Fax: 052/4467275