Pracovníci

Hučko, Ján Mgr.

odborný pracovník
E-mail: jan.hucko@savba.sk
Tel.: 02/32 447 442

Publikácie

  • HUČKO, Ján. Jubileum astronomickej spoločnosti. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 6, 2019. ISSN 0139-6307.
  • HUČKO, Ján. Štyri listy Martina Kukučína. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 5, s. 26. ISSN 0139-6307.
  • HUČKO, Ján. Prírastok v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 5, s. 26. ISSN 0139-6307.
  • HUČKO, Ján. Učená spoločnosť Šafárikova a jej aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce v období 1. ČSR. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia)
  • HUČKO, Ján. Výročie vzniku Slovenskej akadémie vied a umení. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 5, s. 26. ISSN 0139-6307.
  • HUČKO, Ján. Opis archívneho fondu Ondrouch, Vojtěch - osobný fond 1891-1963 (1964). In HUČKO, Ján - OČENÁŠOVÁ, Jana. Ondrouch, Vojtěch – osobný fond. 1891-1963 (1964) : inventár k archívnemu fondu [elektronický zdroj] ; recenzenti: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej podobe online. - Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied, 2021, 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-8260-001-1. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1891-1963_(1964).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1891-1963_(1964).pdf</a>
  • HUČKO, Ján - DEKAN, Stanislav. Opis archívneho fondu Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri Slovenskej akadémii vied (1937) 1973-1986. In Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri Slovenskej akadémii vied (1937) 1973-1986 : inventár k archívnemu fondu [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1973-1986_(1964).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1973-1986_(1964).pdf</a>
  • HUČKO, Ján - DEKAN, Stanislav. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri Slovenskej akadémii vied (1937) 1973-1986 : inventár k archívnemu fondu [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1973-1986.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1973-1986.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-000-4
  • HUČKO, Ján - OČENÁŠOVÁ, Jana. Ondrouch, Vojtěch – osobný fond. 1891-1963 (1964) : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mgr. Kristína Majerová, PhD. 1. vydanie v elektronickej podobe online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied, 2021. 64 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1891-1963_(1964).pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1891-1963_(1964).pdf</a>. ISBN 978-80-8260-001-1