Pracovníci

Petrovičová, Alena

Prevádzkový odbor - pracovníčka v podateľni
E-mail: alena.petrovicova@savba.sk
Tel.: 02/ 5292 6322-4 kl.115