Pracovníci

Špániková, Jana Ing.

E-mail: jana.spanikova@savba.sk
Tel.: 02/32 447 440

Publikácie

 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Prvý vedúci Kabinetu matematiky. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 5, 2019. ISSN 0139-6307.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Príbeh Feritovej pamäte. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 4, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Ako liečiť strom marhule. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 4, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Experiment pružný pracovný čas. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 2, s. 26. ISSN 0139-6307.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Juricová, Magdaléna (Horváthová). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 529-530. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Charvátová, Jarmila (Vantuchová, Tkadlečková, Ludíková). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 499-500. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Dúbrava, Dušan. In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 396-397. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - MAJEROVÁ, Kristína. Rapošová, Elena (Rázusová). In Biografický slovník slovenských archivárov. Vydanie prvé. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2023, s. 739. ISBN 978-80-89051-87-8.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Náročný štart prvých podujatí na Smolenickom zámku. In Akadémia : správy SAV, 2023, roč. 59, č. 5, s. 28-29. ISSN 0139-6307.
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Uherík, Anton – osobný fond. Opis archívneho fondu. In ŠPÁNIKOVÁ, Jana - PSOTKOVÁ, Viktória. Uherík, Anton – osobný fond 1930 – 2021 : inventár k archívnemu fondu ; zostavovateľ inventára: Viktória Psotková, Ing. Jana Špániková. 1. vydanie v elektronickej forme online. - Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Archív Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 8-23. ISBN 978-80-8260-007-3. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Uherik_Anton_-_osobny_fond_1930-2021.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Uherik_Anton_-_osobny_fond_1930-2021.pdf</a>
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - PSOTKOVÁ, Viktória. Uherík, Anton – osobný fond 1930 – 2021 : inventár k archívnemu fondu = Archívne pomôcky Archívu Slovenskej akadémie vied [elektronický zdroj]. Zostavovateľ inventára: Viktória Psotková, Ing. Jana Špániková. 1. vydanie v elektronickej forme online. Bratislava : Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Archív Slovenskej akadémie vied, 2023. 40 s. Dostupné na internete: <a href="http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Uherik_Anton_-_osobny_fond_1930-2021.pdf">http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Uherik_Anton_-_osobny_fond_1930-2021.pdf</a>. ISBN 978-80-8260-007-3
 • ŠPÁNIKOVÁ, Jana - JURÁNYI, Ladislav. Organizácie SAV. In Dejiny Slovenskej akadémie vied. Druhé, doplnené a upravené vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 1197-1313. ISBN 978-80-224-2011-2.