Pracovníci

Špániková, Jana Ing.

E-mail: jana.spanikova@savba.sk
Tel.: 02/32 447 440

Publikácie

  • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Prvý vedúci Kabinetu matematiky. In Akadémia. Správy SAV, roč. 55, č. 5, 2019. ISSN 0139-6307.
  • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Príbeh Feritovej pamäte. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 4, s. 26. ISSN 0139-6307.
  • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Ako liečiť strom marhule. In Akadémia : správy SAV, 2021, roč. 57, č. 4, s. 26. ISSN 0139-6307.
  • ŠPÁNIKOVÁ, Jana. Experiment pružný pracovný čas. In Akadémia : správy SAV, 2022, roč. 58, č. 2, s. 26. ISSN 0139-6307.