Pracovníci

Brňák, Peter JUDr., PhD.

manažér výroby, správca IT, telefónov a web-stránky, práca so štátnou pokladňou
E-mail: peter.brnak@savba.sk
Tel.: 02/32293777