Pracovníci

Matúš, Martin

Odborný asistent
E-mail: Martin.Matus@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3116

Národné projekty

  • ELVYS
    Program: Vnútroústavné
    Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2017