Dozorná rada

Predseda

RNDr. Pavol SIMAN, PhD.

Členovia dozornej rady

Ing. Romana JURKIEWICZOVÁ

RNDr. Miroslav MOROVICS, CSc.

JUDr. Juraj VARGA, PhD.

JUDr. Ing. Eva Lindáková : externá členka