Facebook Instagram Back to top

Aktuálne oznamy

OZNAM

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

Centrum spoločných činností SAV sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky relevantné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Predmetom tejto štúdie uskutočniteľnosti je vytvorenie Národného kompetenčného centra v oblasti HPC (a jeho technického zabezpečenia) na základe priorít Digitálnej stratégie Slovenska. Kompetenčné centrum sa zameria na podporu (dnes) najvýznamnejších sektorov podnikania (výroba, nové materiály, finančný sektor), v priebehu nasledujúcich rokov vytvorí platformu na efektívnu adopciu a využívanie HPC a nových digitálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyslu s inovačným potenciálom a dopytom po jeho službách; podporovať však bude aj adopciu a využívanie HPC vo verejnom a akademickom sektore. Pre naplnenie týchto cieľov je však potrebný prístup k modernému a dostatočne výkonnému HPC systému, ktorý bude prístupný pre klientov kompetenčného centra (v tejto štúdii označovaný ako HPC Lab).

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“, sa uskutoční v stredu, 8. januára 2020 o 14:00 hod. v priestoroch Výpočtového strediska Centra spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v doleuvedenom formulári na e-mailovú adresu lukas.demovic@savba.sk do 6. 1. 2020, 16:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu lukas.demovic@savba.sk do 6. 1. 2020, 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie: