Správa účelových zariadení SAV

zabezpečuje servisné a obslužné činnosti pre organizácie SAV do ktorých patria elektroinštalačné, kúrenárske, zámočnícke a vodoinštalatérske práce.