Organizačné zložky

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. poskytuje množstvo služieb nielen pre univerzity či verejnosť, ale taktiež sa podieľa na realizácii európskych projektov a reprezentuje Slovenskú republiku v európskych iniciatívach či združeniach.