Vedenie organizácie

Generálny riaditeľ

Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Lukas.Demovic@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3112

Organizačné zložky

Archív SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľka: Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD.

Encyklopedický ústav SAV
Bradáčova 7
851 02 Bratislava
Riaditeľka: Ing. Tatiana Šrámková

Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná
Stará Lesná
05960 Tatranská Lomnica
Riaditeľka: Božena Dovjaková

Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice
Riaditeľ: Ing. Karol Volner

Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľ: Igor Trajčík

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Riaditeľka: Ing. Gabriela Veselková

VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9
841 04 Bratislava
Riaditeľ: JUDr. Milan Brňák

Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Michal Kadúc